Ron

Ron's Tekeningen en Schetsen

Hij weet wat hij vertelt, over de Lippizaner, het Arabische en het Engelse paard of het jumping-paard.

En dat is, dacht ik, zijn sterkte : hij kent en bewondert met hart en geest wat hij boetseert en tekent.
Zijn motieven, vrouwen en paarden, kneedt hij in klei of in was of een groter beeld in gips, telkens dus een ander fractuur met verschillende eisen.

Telkens ook draagt de huid van zijn beelden een ander textuur. Mij trof het kloeke, resolute kneedwerk waar Ron in klei heeft gewerkt.

De andere beelden lijken dan veeleer uit de was gestreeld. Of hij die beelden nu krachtig ofwel teder uit de materie haalt, nooit zijn ze mak.

Hoe zou dat ook kunnen bij iemand die de zo dynamisch geladen Rik Wouters bewondert. Vaak zijn ze sensueel, maar nooit op agressieve wijze.